Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp is een duurzame manier om uw huis te verwarmen en van warm tapwater te voorzien en gebruikt hiervoor elektriciteit. Indien de elektriciteit die hiervoor gebruikt wordt ook duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld met groene stroom of je eigen zonnepanelen dan kan hiermee veel CO2 uitstoot voorkomen worden.

Een warmtepomp haalt de warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare energie om het huis te verwarmen en om een boiler op te warmen voor warm tapwater. De meest populaire warmtepompen halen hun warmte uit de buitenlucht. Het voordeel van zo’n installatie is dat er niet geboord hoeft te worden in de grond waardoor de aanschafprijs een stuk voordeliger is.

Warmtetransport

In tegenstelling tot een CV ketel creëert een warmtepomp geen warmte maar verplaatst deze warmte. De werking is vergelijkbaar met een koelkast. Een koelkast haalt de warmte uit de binnenkant van de koelkast (waardoor deze afkoelt) en geeft deze aan de achterkant af. In geval van een luchtwarmtepomp wordt de buitenlucht afgekoeld en wordt de warmte naar binnen gebracht. Zelfs als het buiten heel koud is kan een warmtepomp de warmte uit de buitenlucht gebruiken om binnen het huis op te warmen of om het tapwater warm te maken. Dit verplaatsen van warmte is veel efficiënter dan om zelf warmte te creëren. Een goede warmtepomp kan een COP halen van meer dan 4. Dat wil zeggen dat de warmtepomp maar 1 kW aan elektriciteit gebruikt om 4 kW aan warmte af te geven. Dat is een rendement van 400% en dat is 4x zo efficient als een elektrische kachel.

De werking van een warmtepomp

Voordelen warmtepomp

  • Met een warmtepomp kun je tot 80% energie besparen ten opzichte van een CV ketel op gas.
  • Een warmtepomp is veel duurzamer omdat je met groene stroom je huis kunt verwarmen.
  • Een warmtepomp heeft weinig tot geen onderhoud nodig.

Waarom laagtemperatuurverwarming?

Een warmtepomp werkt het meest efficient als laagtemperatuur verwarming wordt gebruikt. De zogenoemde COP waarde is bij laagtemperatuurverwarming hoger waardoor de warmtepomp minder energie verbruikt. Dit zorgt voor een lagere stroomrekening. Laagtemperatuurverwarming kan met een vloerverwarming en/of speciale lage temperatuur radiatoren. Op deze manier hoeft een warmtepomp het CV systeem nooit meer dan 35 graden warm te maken om zelfs met een zeer strenge vorst het huis te verwarmen. Voor tapwater wordt de boiler meestal op 45-55 graden gebracht. Dit is voldoende voor een lekker warmte douche.

Een laag temperatuur radiator

Waarom een buffervat?

Bij een warmtepompinstallatie wordt vaak een ‘buffervat’ gebruikt, dit wordt door vrijwel elke warmtepomp fabrikant/leverancier aangeraden.Een ‘buffervat’ daarmee bedoelen we een vat waar systeemwater/cv-water in zit. Het is dus niet een vat met tapwater / sanitair-water, zo’n vat noemen we namelijk een boiler in ons land. Het idee is eenvoudig. De warmtepomp warmt ook het buffervat waardoor de totale thermische capaciteit van het verwarmingssysteem toeneemt. Dit staat los van het opwarmen van het sanitairwater.

Warmtepomp met buffervat

De voornaamste reden om een buffervat toe te passen is de reden dat een compressor niet goed tegen het steeds maar in en uit schakelen kan. We noemen dit ook wel ‘pendelen’. Het ‘pendelen’ van een compressor verkort de levensduur van de compressor! En dat wil je niet. We willen dus voorkomen dat de compressor gaat pendelen. Door het toepassen van een buffervat neemt het pendelen af!

Als u een installatie heeft die geen na-regeling heeft, dus een afgifte-systeem dat altijd open staat en een warmtepomp die precies op het benodigde vermogen is aangeschaft, dan is er geen buffervat nodig. Immers de compressor / warmtepomp kan zijn energie dan altijd kwijt in de installatie.

Maar een goede en comfortabele installatie is per definitie (deels) na-geregeld. Elk vertrek dat op de gewenste temperatuur is stuurt het afgifte-systeem van dat vertrek dicht. Bij vloerverwarming zit er dan vaak per ruimte een thermostaat die de kraantjes op de vloerverwarmingsverdeler dicht of open stuurt. Stel nu dat alle ruimtes op temperatuur zijn en de compressor net is aangegaan, dan zou deze zijn warmte niet meer kwijt kunnen in de installatie en gedwongen uit moeten gaan. Immers er zit een limiet aan de maximale temperatuur die de compressor mag maken. Als de compressor zijn warmte niet kwijt kan wordt deze automatisch teruggeregeld.

Sluit Menu